Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2962
Title: Problémy překládání egyptologických termínů z arabštiny do češtiny
Other Titles: Problems of translation from Arabic to Czech language
Authors: SHATURY, Amr
Keywords: Český jazyk
Czech language
Arabský jazyk
Arabic language
Překlad
Translation
Terminologie v oblasti turistiky
Terminology in the field of tourism
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 1, s. 3-7.
Abstract: Autor se zabývá překládáním egyptologických termínů z arabštiny do češtiny v oblasti turistického ruchu. Upozorňuje, že česká terminologie zažila v poslední době velký rozvoj ve všech oblastech, protože od 90. let začali Češi cestovat po světě, poznávat jiné země a seznamovat se s jinými civilizacemi a kulturami, včetně Egypta. Důvod k tomu vidí v tom, že každý Čech se od dětství učí o starověkém Egyptě a o egyptské civilizaci. V České republice vychází celá řada knih, studií a publikací o egyptských památkách, aby čeští turisté měli k dispozici průvodce. Díky tomu dnes existuje téměř pro každý arabský termín, týkající se egyptských památek, český překlad. Právě proto, že je už řada knih, studií a publikací o egyptských památkách, překladatel působící v oblasti turistického ruchu musí brát v úvahu, že český turista je vzdělaný člověk a že většina Čechů má značné znalosti o egyptských památkách. je tedy nutné, aby byl dobře připraven.
Author is dealing with the problem of translation from Arabic to Czech. He’s concentrating on translating terminology from range of egyptology. Author emphasizes that translator should not only translate but also explain some translated words. In this case he should have good knowledge of both languages and both cultures. One of translation problems is difference of grammatical gender between Arabic and Czech, for example Abú Hawl – masculine gender, sfinga – feminine gender.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2962
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shatury.pdf73.13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.