Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2969
Title: Rozwój powieści grozy w literaturze czeskiej
Other Titles: The development of the gothic novel in Czech literature
Authors: PYTEL, Sabina
Keywords: Literatura czeska
Czech literature
Proza
Prose
Literatura wysoka
Low literature
Powieść gotycka
Gothic novel
Gotyckie motywy literackie
Gothic literary themes
Issue Date: 2010
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka X, 2010, nr 2, s. 108–120.
Abstract: W czeskiej teorii literatury funkcjonuje kilka terminów na określenie powieści grozy: gotický román, hrůzostrašný román, román hrůzy, černý román, krvavý román (krvák, krvas). Istnienie tak wielkiej ilości nazw jest spowodowane przejmowaniem kolejnych nazw przynależnych do różnych (narodowych) tradycji literackich, np. gotický román to tłumaczenie angielskiego terminu gothic novel, román hrůzy – niem. Schauerroman, a černý román – franc.o roman nor. Krvavý román spopularyzował Josef Váchal, który w swojej książce podjął się nie tylko zaprezentowania prototypu „krwawej powieści”, ale również przedstawił swój pogląd na temat jej pozycji w literaturze czeskiej. Pisarz bowiem uważa, że krvavý román wywodzi się z tradycji średniowiecznych opowieści rycerskich oraz szesnastowiecznych historii dworskich, zwłaszcza historii dworu papieskiego. Autorka artykułu postanowiła opisać rozwój tej odmiany powieści grozy, widząc źródła czeskiej powieści gotyckiej w literaturze niskiej, pisanej dla rozrywki ludu, zwłaszcza w utworach przygodowych i opowiastkach o zbójach.
The Czech specialists of theory of literature distinguish a few terms referring to Gothic fiction: gotický román, hrůzostrašný román, román hrůzy, černý román, krvavý román (krvák, krvas). The existence of so many names of this genre results from the adaptation of various terms belonging to different (national) literary traditions, for example gotický román is a translation of an English term The Gothic novel; román hrůzy derives from the German word Schauerroman, whereas černý román is a translation of a French expression roman nor. Krvavý román was popularized by Josef Váchal, who in his work not only attempted to show the prototype of the “bloody novel”, but also presented his own opinion concerning the position of this genre in Czech literature. The writer believes that krvavý román derives from the traditional Medieval tales of knights, as well as from the 16th century court tales, particularly those referring to the history of papal court. The author of the article decided to describe the development of this particular type of Gothic fiction, seeing the roots of the Czech Gothic novel in low literature, composed to entertain the common people, particularly via picaresque stories and tales about brigands.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2969
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pytel.pdf126 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.