Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3006
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMRHAČOVÁ, Eva-
dc.date.accessioned2012-08-10T12:02:24Z-
dc.date.available2012-08-10T12:02:24Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationBohemistyka XII, 2012, nr 1, s. 61–70.pl_PL
dc.identifier.issn1642–9893-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/3006-
dc.description.abstractJęzyk ujmuje sposób postrzegania rzeczywistości przez dane społeczeństwo. Również przysłowia, które są wytworem ludowego piśmiennictwa, są ściśle związane ze sposobem myślenia danej społeczności. W XX wieku centrum życia przeniosło się ze wsi do miasta, a tym samym miejski sposób życia zaczął się odbijać także w przysłowiach. Ich frekwencja wprawdzie spadła, ale w ich formie dochodzi do transformacji, która zmienia ich pierwotne znaczenie, aktualizuje je zgodnie z miejskim sposobem postrzegania rzeczywistości. Przysłowia powoli giną z naszego życia, choć nie całkowicie. Pojawiają się w formie zmienionej, a owe zmiany dotyczą przysposobienia ich do nowej sytuacji komunikacyjnej. Zmiany te mają i efekt negatywny, likwidują ich pierwotną wartość estetyczną i moralną.pl_PL
dc.description.abstractLanguage always reflects the life of a certain society. Proverbs, which are the product of folk literature, are closely related to the thinking of the community. In the 20th century it was the city and city lifestyle that took over the dominating role in the society, and this fact has left its mark also on proverbs and sayings. The frequency of their occurrence has dropped and their form has undergone transformations changing their original meaning. Proverbs, the fruit of folk literature closely related to country life, are slowly disappearing in their original form from our lives. Several types of transformations they have undergone have deprived them of the original aesthetic and moral values.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PROpl_PL
dc.subjectprzysłowiapl_PL
dc.subjectproverbspl_PL
dc.subjectznak językowypl_PL
dc.subjectlinguistic signpl_PL
dc.subjectobrazowośćpl_PL
dc.subjectfigurativenesspl_PL
dc.subjectmetaforapl_PL
dc.subjectmetaphorpl_PL
dc.subjectpiśmiennictwo ludowepl_PL
dc.subjectfolk literaturepl_PL
dc.subjecttransformacjapl_PL
dc.subjecttransformationpl_PL
dc.titlePrzysłowia dawniej i dziśpl_PL
dc.title.alternativeThe past and present of proverbspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mrhacova.pdf128.09 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.