Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3016
Title: Internetové přezdívky českých teenagerů
Other Titles: Nicknames of Czech teenagers in the internet
Authors: TÖLGYESI, Tamás
Keywords: Český jazyk
Czech language
Jazyk webových stránek
Internet language
Onomastika
Onomastics
Jazyk puberťáka
Language of teenager
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 3, s. 182–190.
Abstract: Autor se zabývá webovými přezdívkami. K výzkumu sbíral materiál z webové stránky libimseti.cz, která je nejoblíbenějším zábavním portálem v České republice. Na stránce je možno vyhledat uživatele podle sociologických parametrů, jako pohlaví, věk a region. Důležitým faktem je, že uživatelé jsou téměř bez výjimky rodilí Češi. Na serveru lze uživatele členit podle posledního přihlášení. Autor zjistil, že stránku nejčastěji navštěvují teenageři, proto analyzoval přezdívky právě této generace (nicky 8000 uživatelů ve věku od 15 do 19 let). Na základě důkladné analýzy webových přezdívek autor konstatuje, že valná většina české mládeže používá české (popř. anglické) hypokoristikon svého rodného jména a nějaká interpunkční znaménka, popř. číslo, které může odkazovat např. na věk uživatele, ale nejčastěji má pouze rozlišovací funkci od ostatních uživatelů stejné přezdívky. Mladí lidé přidávají ke svým jménům kladné, avšak velice často i záporné přívlastky. V přezdívkách se hojně vyskytují jména slavných osobností, především známých zpěvaček, zpěváků a špičkových fotbalistů. V budoucnosti plánuji podrobit analýze nicky představitelů starších generací, kteří k tvoření přezdívek mívají nezřídka i motivace odlišné.
For my research I collected the materials from libimseti.cz website which is the most popular chat portal in the Czech Republic. I examined 8000 users’ nicknames between the age of 15 and 19. Based on the profound research we can state that most of the Czech youngsters use Czech or English hypocorism as their nicknames coming from their own first name and they apply some punctuation marks or numbers that can refer to the users’ age but mainly these are to differentiate the identical nicknames only. The teens quite often adjust positive or negative prefixes to their nicknames. Often celebrities’ names – mainly well-known singers’ or top football players’ names – are used as nicknames.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3016
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tolgyesi.pdf116 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.