Bohemistyka, 2011, nr 3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  České spolky v Budapešti v období dualizmu
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) MÉSZÁROS, Andor
  Češi se stěhovali do Budapešti v druhé polovině 19. století z různých důvodů. Byli takoví, kteří pracovali v Budapešti jako vojáci, státní úředníci nebo zaměstnanci poboček českých finančních institucí, jiní byli dělníci v různých budapešťských továrnách nebo podnikatelé, kteří hledali hospodářské možnosti v rostoucím uherském velkoměstě. Tato česká komunita, pod vlivem silného českého spolkového hnutí 19. století, založila české spolky i v uherském hlavním městě a vytvořila v posledních desetiletích 19. století živý společenský a kulturní život. Až do první světové války v Budapešti fungoval český občanský spolek, beseda a občanské, sociálně demokratické a anarchistické české dělnické spolky i tělocvičná jednota Sokol. Česká komunita v Budapešti se začátkem druhého desetiletí 20. století začala zmenšovat kvůli asimilaci a zpomalení imigrace. I české spolky ztratily členy. V této době budapešťští Češi už navrhovali uspořádání společného vedení a založení společného českého Národního domu v Budapešti podle vzoru české komunity ve Vídni. První světová válka však znamenala velký zlom v životě české komunity v Budapešti. V 1918 fungovaly už jen Beseda a Dělnický spolek a většina Čechů se buď přestěhovala do Československa, nebo se asimilovala do maďarské společnosti.
 • Item
  Jan Křesadlo: pojetí a přijetí jeho tvorby
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Heé, Veronika
  Křesadlo, autorova osobnost a jeho tvorba, je velmi komplexní kulturně-literární jev, který se v mnohém vzpírá tradičnímu literárnímu pojetí. Křesadlova tvorba je poznamenána návratem k epičnosti, autor je bytostným vypravěčem, jeho knihy „se čtou dobře”. Autorka dokazuje, že se Křesadlo sice ohradil proti názorům o jeho postmodernismu, přesto velká část kritiků ho tam, do určité míry oprávněně, zařazuje. Ve tvárných postupech Křesadlových totiž je spousta typických postmodernistických rysů, zato však v jeho životní filosofii je mnoho z ironie i patosu racionalistické éry vědy a umění. Hojnost podnětů z vlastních zkušeností doma i v emigraci, dále z nejrozmanitějších sfér lidského života praktického i duševního, dále z vědy, umění, náboženství a jiných zdrojů, umí autor ve svých dílech stmelovat v udivujícím způsobem bohatou, ne vždycky vyrovnanou, ale vždy velice svéráznou a jedinečnou uměleckou tvorbu. Pak se zabývá popisem nejnápadnějších rysů a recepce Křesadlovy tvorby v Uhersku.
 • Item
  Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Fedoszov, Oleg
  Ve svém příspěvku se autor pokusil zamyslet nad didaktickými aspekty frazeologické teorie a frazeografické praxe, nad problémy lingvistické práce s velkými jazykovými korpusy a řadou jiných otázek. Tento pokus podnikl nejen na základě analýzy frazeologie novinových úvodníků, ale i jako modelování části vyučovacího procesu. Proto tedy není účelem zopakovat ani ověřovat výsledky studie F. Čermáka, nýbrž poukázat na možnosti práce – jak pro učitele, tak i pro studenty – s autentickým jazykovým materiálem na základě precizně propracované lingvistické teorie. Materiálovou základnou tohoto zamyšlení se staly redakční úvodníky bývalého šéfredaktora Literárních novin Jakuba Patočky1. Autor si vybral 10 příspěvků s tématy od zahájení školního roku v Čechách až k tématu o mučení vězňů v Guantanámo, tedy tematicky velmi různorodých.
 • Item
  Romantismus a biedermeier: směry komplementární či disjunktivní?
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Berkes, Tamás
  Autor se zabývá romantismem a otázkou českého biedermeieru. Avšak ani definice romantismu ani definice biedermeieru nám sama o sobě nepomůže, neboť každý pojem získává svůj význam až v daném kontextu. Dle autorova tvrzení je romantismus prvním uměleckým směrem ve středoevropském prostoru, který je i z hlediska světové literatury samostatnou, svéprávnou součástí evropské kultury. Komparatistický přístup neopomíjí jednotlivé národní literárněvědné tradice, ovšem na svůj předmět pohlíží jako na jednolitý celek. Z hlediska literární hodnoty se v této době rodí celá plejáda vynikajících autorů, kteří dávají zaznít zmodernizovanému anebo zcela nově vytvořenému literárnímu jazyku. Abychom připomněli alespoň ty nejvýznačnější, patří sem český Mácha, Poláci Mickiewicz a Słowacki, maďarští básníci Vörösmarty a Petőfi, Slovinec Prešeren, Ukrajinec Ševčenko – ale i „prokletí básníci“ z období rozkladu romantismu (Krasiński, Norwid, Eminescu). Opodstatnění autorova tvrzení dodává současně to, že v tomto kontextu lze snad lépe posoudit často diskutovanou otázku českého biedermeieru, který by tedy měl být pojímán jako dědictví a pokračování sentimentalismu a preromantismu: oproti romantismu, jehož sentimentalita se nespokojuje s kultem konvencionálních a obecně prospěšných citů, ale – právě naopak – ve jménu individuální svobody je připraven štěstí a harmonii třeba i zničit.
 • Item
  Migrating Scholars and Ideas The Prague School and Scandinavia
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) Beke, Márton
  The Prague Linguistic Circle was founded over 80 years ago. Its merit is to define the language as a structure, as well as structuralism as a method of research, which continues to be the most important theory of linguistic, literary and aesthetic. The author focuses on the history of structuralism in Scandinavia and its impact on Europe and the United States in the interwar period and during the Second World War, as well as describes the Czech structuralism in Scandinavia after World War II. The key figure in the relationship between the Prague school of structural linguistics and Nordic is undeniably Roman Jakobson. His influence – as well as his colleagues – is most evident in the case of Danish scholars and Linguistic Circle of Copenhagen. But there he argues that the Czech structuralism and functional linguistics dominate the Scandinavian linguistics to the present day, although in some cases, their influence continues to give noticeable results of research.
 • Item
  Internetové přezdívky českých teenagerů
  (Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO, 2011) TÖLGYESI, Tamás
  Autor se zabývá webovými přezdívkami. K výzkumu sbíral materiál z webové stránky libimseti.cz, která je nejoblíbenějším zábavním portálem v České republice. Na stránce je možno vyhledat uživatele podle sociologických parametrů, jako pohlaví, věk a region. Důležitým faktem je, že uživatelé jsou téměř bez výjimky rodilí Češi. Na serveru lze uživatele členit podle posledního přihlášení. Autor zjistil, že stránku nejčastěji navštěvují teenageři, proto analyzoval přezdívky právě této generace (nicky 8000 uživatelů ve věku od 15 do 19 let). Na základě důkladné analýzy webových přezdívek autor konstatuje, že valná většina české mládeže používá české (popř. anglické) hypokoristikon svého rodného jména a nějaká interpunkční znaménka, popř. číslo, které může odkazovat např. na věk uživatele, ale nejčastěji má pouze rozlišovací funkci od ostatních uživatelů stejné přezdívky. Mladí lidé přidávají ke svým jménům kladné, avšak velice často i záporné přívlastky. V přezdívkách se hojně vyskytují jména slavných osobností, především známých zpěvaček, zpěváků a špičkových fotbalistů. V budoucnosti plánuji podrobit analýze nicky představitelů starších generací, kteří k tvoření přezdívek mívají nezřídka i motivace odlišné.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego