Internetové přezdívky českých teenagerů

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Nicknames of Czech teenagers in the internet

Abstract

Autor se zabývá webovými přezdívkami. K výzkumu sbíral materiál z webové stránky libimseti.cz, která je nejoblíbenějším zábavním portálem v České republice. Na stránce je možno vyhledat uživatele podle sociologických parametrů, jako pohlaví, věk a region. Důležitým faktem je, že uživatelé jsou téměř bez výjimky rodilí Češi. Na serveru lze uživatele členit podle posledního přihlášení. Autor zjistil, že stránku nejčastěji navštěvují teenageři, proto analyzoval přezdívky právě této generace (nicky 8000 uživatelů ve věku od 15 do 19 let). Na základě důkladné analýzy webových přezdívek autor konstatuje, že valná většina české mládeže používá české (popř. anglické) hypokoristikon svého rodného jména a nějaká interpunkční znaménka, popř. číslo, které může odkazovat např. na věk uživatele, ale nejčastěji má pouze rozlišovací funkci od ostatních uživatelů stejné přezdívky. Mladí lidé přidávají ke svým jménům kladné, avšak velice často i záporné přívlastky. V přezdívkách se hojně vyskytují jména slavných osobností, především známých zpěvaček, zpěváků a špičkových fotbalistů. V budoucnosti plánuji podrobit analýze nicky představitelů starších generací, kteří k tvoření přezdívek mívají nezřídka i motivace odlišné.
For my research I collected the materials from libimseti.cz website which is the most popular chat portal in the Czech Republic. I examined 8000 users’ nicknames between the age of 15 and 19. Based on the profound research we can state that most of the Czech youngsters use Czech or English hypocorism as their nicknames coming from their own first name and they apply some punctuation marks or numbers that can refer to the users’ age but mainly these are to differentiate the identical nicknames only. The teens quite often adjust positive or negative prefixes to their nicknames. Often celebrities’ names – mainly well-known singers’ or top football players’ names – are used as nicknames.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech language, Jazyk webových stránek, Internet language, Onomastika, Onomastics, Jazyk puberťáka, Language of teenager

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 3, s. 182–190.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego