Frazeologie novinového úvodníku: pohled didaktický

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Phraseology in journalist editorial: the didactic aspect

Abstract

Ve svém příspěvku se autor pokusil zamyslet nad didaktickými aspekty frazeologické teorie a frazeografické praxe, nad problémy lingvistické práce s velkými jazykovými korpusy a řadou jiných otázek. Tento pokus podnikl nejen na základě analýzy frazeologie novinových úvodníků, ale i jako modelování části vyučovacího procesu. Proto tedy není účelem zopakovat ani ověřovat výsledky studie F. Čermáka, nýbrž poukázat na možnosti práce – jak pro učitele, tak i pro studenty – s autentickým jazykovým materiálem na základě precizně propracované lingvistické teorie. Materiálovou základnou tohoto zamyšlení se staly redakční úvodníky bývalého šéfredaktora Literárních novin Jakuba Patočky1. Autor si vybral 10 příspěvků s tématy od zahájení školního roku v Čechách až k tématu o mučení vězňů v Guantanámo, tedy tematicky velmi různorodých.
At 1996 the founder of Czech theory of phraseology František Čermák has published his paper Idioms in Newspaper Editorials. Editorials have been analyzed for the distribution of idioms in sentences, for structural types of idioms, variations of them and pragmatic expressions. This present report is an attempt of analysis the editorials of Jakub Patočka, former chief of Literární noviny between 2006 and 2008. In my paper I discuss the problem of the idiom usage in topics, but my main gool is to show how the students on seminars of phraseology can identify idioms in texts, and study the different working methods. An another problem is how to apply a procedure for the recognition of idioms in text in the case of a large corpus, such as Czech National Corpus.

Description

Sponsor

Keywords

Česká literatura, Czech language, glottodidaktika, glottodidactics, Novinářství, journalist, frazeologie a idiomatika, phraseology

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 3, s. 205–222.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego