Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3017
Title: Motto v českých dílech 90. let dvacátého století
Other Titles: Motto in Czech works of 90’s of the twentieth century
Authors: MÜLLEROVÁ, Lenka
Keywords: Česká literatura
Czech literature
Genealogie
Genology
Literární dílo
Literary work
Motto
Motto
Issue Date: 2011
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka XI, 2011, nr 2, s. 113–122.
Abstract: Motto je pretextově umístěným peritextem knihy, který vysvětluje především titul díla, je „komentářem” k textu či je jeho určitým rozpoznávacím aspektem, a především se snaží „naladit“ čtenáře na obsah knihy. Typickým rysem je jeho intertextuální charakter. Motto tedy poskytuje nejen návod k interpretaci díla, ale vytváří i literární či pocitovou atmosféru díla či případně identifikuje dobové tendence literárního života. Ve studii autorka mapuje výskyt motta ve zvoleném vzorku třiceti knih českých nakladatelství a formuluje základní příznakové rysy české knižní produkce devadesátých let dvacátého století.
Authoress, in her article, is describing a motto, which is a short text, a comment to the other text. Motto is explaining title of work, providing „instruction“ to its interpretation, as well as creating appropriate ambience to its perception. Authoress presents appearance of motto in thirty selected books published by different Czech publishers in the last decade of the XX century.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3017
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2011, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mullerova.pdf120.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.