Bohemistyka, 2009, nr 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Interpunkcja w Biblii królowej Zofii i Kodeksie Cardy. Porównanie polskich i czeskich średniowiecznych zasad interpunkcyjnych
  (PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, 2009) WAJROCH, Agnieszka
  Autorka analizuje interpunkcję polskiego zabytku (Biblii królowej Zofii) i zabytku czeskiego (Kodeks Cardy). Interpunkcja w Biblii królowej Zofii jest bardziej skomplikowana niż dotąd zakładano, jej autor stara się dokonywać podziałów bardziej złożonych, np. przy użyciu kombinacji znaków [.] + [A]. O innowacyjności wprowadzanych przez polskiego pisarza rozwiązań świadczy fakt, iż sposób członkowania przez niego tekstu nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie czeskim. Charakteryzując znaki interpunkcyjne należy je interpretować przede wszystkim na poziomie retoryczno-intonacyjnym z uwzględnieniem ich funkcji syntaktycznych.
 • Item
  Procesy językowe w komunikacji internetowej a globalizacja języka
  (PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, 2009) SZCZEPAŃSKA, Elżbieta
  Wymienione i omówione w artykule zjawiska wpisują się w proces globalizacji komunikacji, który pojawił się od jakiegoś czasu na gruncie językowym tak jak procesy globalizacyjne w innych dziedzinach życia. Wśród takich zjawisk można wymienić starsze (internacjonalizacja, intelektualizacja, uniwerbizacja) oraz stosunkowo młode jak np. ekspansja anglicyzmów, specyficzny typ skrótów, emotikony i in. Te ostatnie są obecne głównie w komunikacji internetowej, która będzie zapewne intensyfikować procesy globalizacyjne nie tylko w języku. Obserwacji tych zjawisk powinna też towarzyszyć troska o zachowanie w tej dziedzinie stosownego umiaru.
 • Item
  Euro-gradation in Czech. A Slavic picture of a euro-universal
  (PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, 2009) MARVAN, Jiří
  The author explores the European Linguo-area. He presents language systems and their mutual dependence. He points to language connections, which are based on various language features. The author relies on an Indo-European perspective of researching languages, with Czech as the model in every case. The author wants to show the new possibilities of comparative linguistics.