Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3150
Title: Bývaly prý v Čechách někdy časy…
Other Titles: There was apparently some time in Bohemia...
Authors: KRET, Ewa
Keywords: Literatura czeska
Czech literature
Gatunki literackie
Lterary genre
Czeska bajka
Czech fairy
Typy bohaterów
Type of hero
Issue Date: 2009
Publisher: PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 2, s. 125–139.
Abstract: Autorka analizuje zmianę cech czeskiej bajki jako gatunku mowy, która dzięki charakterystycznej precyzji ustrojowej, zrealizowanemu w niej prawu uproszczonego istnienia, schematyczności fabuły i typowości bohatera, a także wprowadzeniu planu nadziemskiego z „całym szafarzem cudowności” w pełni odpowiada fikcji intelektualnej, będącej warunkiem funkcji kompensacyjnej, która prowadzi do uwrażliwiania dzieci na wszystkie wyższe kwestie życiowe i uznawane wartości. Ważne jest przede wszystkim skupienie się nie sprawach dotyczących życia i społeczeństwa. Bajka, która przetrwała wieki, ma znaczenie nie tylko poznawcze i pedagogiczne, ale przede wszystkim terapeutyczne, ponieważ odpowiada na stany lękowe, które dzieci mogą przeżywać w związku z niezrozumiałymi zachowaniami dorosłych. Jednocześnie dają do zrozumienia, że pełne satysfakcji życie jest dostępne każdemu, mimo życiowych przeciwności.
Authoress concentrates on problem of evolution of Czech fairy tale as literary genre. She discusses following elements of work structures in the article: magic formulae (initial, final, spells) and type of hero (people, animals, plants, fantastic characters, objects). Authoress underlines, that fairy tale fulfills important didactic function: young reader perceives pleasure from reading and he simultaneously learns by subconscious. Fairy tales help children to discover personal identity. They enrich them and develop their character.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3150
ISSN: 1642-9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ewa Kret.pdf125.48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.