Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3152
Title: K tematické výstavbě raných próz básníka Julia Zeyera
Other Titles: The thematic structure of the early prose poet Julis Zeyer
Authors: SCHACHERL, Martin
Keywords: Česká literatura
Czech literature
odernismus
Modernism
Tématická výstavba literárního díla
Thematic structure of works
Literární komparatistika
Comparative literary
Issue Date: 2009
Publisher: PAN oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo Pro
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 2, s. 90–98.
Abstract: Cílem tohoto příspěvku je poukázat na prokazatelné paralely v rámci tematické výstavby próz počátečního tvůrčího období básníka Julia Zeyera. Kompozice u Zeyerových textů ze 70. let 19. století je založena na příběhovém propojení dvou relativně samostatných vyprávěcích pozic. Principiálním znakem této vyprávěcí šablony, jejíű aplikaci můžeme v různých modifikacích nalézt u celé řady Zeyerových prozaických textů počátečního období jeho tvorby, je výrazné posílení promluvy postav oproti promluvě vypravěče, a to vždy v pravidelném postupu založeném na využití postav jako vypravěčů. Profil vyprávění je ve znamení nenarativních částí a texty jsou více dramatizované. Z formálních aspektů textové výstavby se na rytmu Zeyerových próz významně podílí vertikální členění textu. To je s tematickou výstavbou pevně propojeno a tvoří principiální prvek vzhledem k formálnímu přístupu autora v rámci zpracování prozaické látky.
Article is a contribution for closer knowledge of individual style of prosaistic works of Julius Zeyer. Author deals with selected problems of text and thematic structure of writer‘s works from initial period of creativity: Jeho svět a její, Ondřej Černyšev, Xaver and compares them with novel Jan Maria Plojhar – the work of top period of Julus Zeyer’s creativity.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3152
ISSN: 1642-9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Schacherl.pdf108.74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.