Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3159
Title: Zapożyczenia z języka czeskiego w gwarze wsi Krzanowice
Other Titles: Borrowings from the Czech language in a rural dialect of Krzanowice
Authors: Czogała, Joanna
Keywords: język czeski
Czech language
język polski
Polish language
gwara wsi
rural dialect
zapożyczenia
borrowings
bohemizmy
bohemism
Issue Date: 2009
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka IX, 2009, nr 4, s. 299–308.
Abstract: Autorka zajmuje się zapożyczeniami w języka czeskiego w gwarze gminy Krzanowice leżącej na terenie Polski. Rozpatruje zapożyczenia fonetyczne (np. weczer, bohaty), morfologiczne (np. smyrdzieć, tahnuć) i leksykalne (bryle, cesta) i dochodzi do wniosku, że w większości wypadków uległy one adaptacji językowej na grunt polski. Spolszczenie czeskich zapożyczeń w gwarze gminy Krzanowice dotyczy jak wymowy i pisowni, tak i morfologii. Artykuł zawiera także aneks bohemizmów przedstawiający zapożyczenia w formie haseł wraz z odpowiednimi wyrazami czeskimi i polskimi.
The authoress discusses Czech borrowings in the dialect spoken in the district of Krzanowice, which is situated on the territory of Poland. She examines phonetic borrowings (e.g. weczer, bohaty), morphological borrowings (e.g. smyrdzieć, tahnuć) and lexical borrowings (bryle, cesta), and she comes to a conclusion that in most cases they have been linguistically adapted to Polish. Polonization of Czech borrowings in the dialect of Krzanowice district concerns pronunciation, spelling and morphology. The article also contains an appendix of Czech borrowings which presents the borrowings in the form of entries together with appropriate Czech and Polish words.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3159
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2009, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Joanna Czogała.pdf98.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.