Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/352
Title: Polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej
Other Titles: The Polish legal language considered via the lens of glottodidactics
Authors: Grzelak, Joanna
Advisor: Sarnowska-Giefing, Irena. Promotor
Keywords: Stylistyka
Stylistics
Glottodydaktyka
Glottodydactics
Język prawa
Legal language
Issue Date: 6-May-2010
Abstract: Przedmiotem badań jest polski język prawa w perspektywie glottodydaktycznej. Problemem badawczym jest ustalenie, co należy umieścić wśród treści nauczania, aby przygotować cudzoziemca do udziału w specjalistycznej komunikacji prawnej. Pierwsza część pracy to analiza genologiczna tekstów używanych w komunikacji prawnej, natomiast część druga to analiza słownictwa prawniczego. Ostatnia część pracy mająca charakter syntetyczny zawiera program nauczania polskiego języka prawa obcokrajowców, który został opracowany na podstawie przedstawionych w rozprawie analiz. W aneksie pracy znajdują się listy frekwencyjne słownictwa trzech głównych gałęzi prawa (prawa cywilnego, karnego i administracyjnego) stworzonych na podstawie trzech stutysięczno-wyrazowych korpusów tekstowych.
The subject of the study is the Polish legal language considered via the lens of glottodidactics. The research problem is to determine what should be incorporated into the teaching content in order to prepare a foreigner for participating in specialist legal communication.. The first part of the paper embraces genealogical analysis of text used in legal communication whereas the second part is concentrated on legal vocabulary. The last component is synthetic and includes the programme of teaching the Polish legal language for foreigners, which was developed on the basis of the analyses presented in the thesis. In the appendix there are vocabulary frequency lists taken from the three main law branches (civil law, criminal law and administrative law) developed on the basis of three hundred thousand-word utterance corpuses.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/352
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzelak.pdf2.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.