Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaniewska, Bogumiła. Promotor-
dc.contributor.authorBednarek, Magdalena-
dc.date.accessioned2010-05-14T11:59:10Z-
dc.date.available2010-05-14T11:59:10Z-
dc.date.issued2010-05-14T11:59:10Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/365-
dc.descriptionWydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiejpl_PL
dc.description.abstractCelem pracy jest opisanie autonomicznych małych form narracyjnych powstałych w literaturze polskiej w latach 1945-1989 w kontekście genologicznym. Interpretacja próz autorstwa m.in. Białoszewskiego, Iłłakowiczówny, Kołakowskiego, Kuncewiczowej, Nałkowskiej, Nowaka, Mrożka udowadnia, że formy takie jak anegdota, baśń, bajka, charakter, obrazek, portret, przypowieść stanowią istotną przestrzeń architekstualnych odniesień, jak za Genette’em oraz Balbusem i Nyczem rozumiem funkcjonowanie gatunkowości we współczesnej literaturze. Ponieważ stosunek do tradycji genologicznej w omawianych utworach jest bardzo zróżnicowany (od afirmacji po krytykę) możliwe było także wnioskowanie na ich podstawie o przemianach kulturowych.pl_PL
dc.description.abstractThe author describes autonomic short narratives written in polish literature between 1945 and 1989 in the genological aspect. The genre’s existence is understood in this thesis as architextual references in relation to the theories of Genette, Balbus and Nycz. Intrepretation of works by Białoszewski, Iłłakowiczówna, Kołakowski, Kuncewiczowa, Nałkowska, Nowak, Mrożek, proves that such forms as anecdote, fairy-tale, character, portray, parable, sketch present an important space of architextual references. Attitudes to genre’s tradition are so diverse (from affirmation to critique) that it is possible, due to the genological allusions, to infer about cultural changes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectGatunekpl_PL
dc.subjectGenrepl_PL
dc.subjectProzapl_PL
dc.subjectProsepl_PL
dc.subjectIntertekstualnośćpl_PL
dc.subjectIntertextualitypl_PL
dc.subjectMałe formy narracyjnepl_PL
dc.subjectShort narrativespl_PL
dc.titleMałe formy narracyjne w przestrzeni genologicznej (Literatura polska 1945-1989)pl_PL
dc.title.alternativeShort narratives in the genological aspectpl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Bednarek rozprawa doktorska.pdf
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.