Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3685
Title: Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego
Authors: Ignaczak, Marcin
Keywords: kultura łużycka
Lusatian Culture
wczesna epoka żelaza
Early Iron Age
Niż Polski
lasostep pontyjski
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Poznańskie
Citation: w: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.) Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, s. 141-165.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3685
ISBN: 978-83-7177-510-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wzorce kulturowe lasu-lasostepu.pdf8.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.