Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/379
Title: Rosyjskie elity władzy wobec Ukrainy i Białorusi w procesie przemian politycznych i ideowych po rozpadzie ZSRR
Other Titles: The attitude of the Russian power elites towards Ukraine and Belarus in the course of the political and ideological changes since the collapse of the USRR
Authors: Świder, Konrad
Advisor: Pietkiewicz, Krzysztof. Promotor
Keywords: Rosja
Russia
Ukraina
Ukraine
Białoruś
Belarus
Elity
Elites
Geopolityka
Geopolitics
Issue Date: 21-May-2010
Abstract: Niniejsza praca doktorska przedstawia mechanizmy i dylematy występujące w procesie formowania się światopoglądu współczesnej rosyjskiej klasy politycznej na tle jej stosunku do Ukrainy i Białorusi po rozpadzie ZSRR. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ukazuje kwestię rozpadu ZSRR jako proces emancypacji radzieckiej nomenklatury regionalnej w kontekście rosnącego kryzysu władzy centralnej. Drugi rozdział pracy opisuje model radzieckiego federalizmu i jego osobliwości na przykładzie Rosji, Ukrainy i Białorusi. W tej części autor koncentruje się głównie na czynniku nomenklaturowym radzieckiego ustroju federalnego i wyjaśnia jak ów czynnik korelował z czynnikiem narodowościowym w procesie dezintegracji ZSRR. Trzeci rozdział ukazuje problem formowania się współczesnych rosyjskich elit władzy w okresie od prezydentury Borysa Jelcyna do prezydentury Władimira Putina. Rozdział ten podnosi też kwestię postimperialnej świadomości rosyjskiego establishmentu. Jedną z form tej tożsamości jest geopolityka, której dotyczy czwarty rozdział. W tej części pracy autor m.in. przedstawia sytuację geopolityczną na obszarze postradzieckim, zwłaszcza w obrębie „trójkąta wschodniosłowiańskiego”. Ostatni, piąty rozdział jest opisem stosunku Rosji do Ukrainy i Białorusi. Są w nim ukazane główne problemy w stosunkach rosyjsko-ukraińskich i rosyjsko-białoruskich.
This work highlights sophisticated mechanisms and dilemmas in the process of the formation of the worldview of the Russian modern political class and its attitude towards Ukraine and Belarus after disintegration of Soviet Empire. This thesis consists of five chapters. The first chapter deals with the problem of the collapse of the USSR as a process of emancipation of the Soviet regional nomenclature against a background of the growing crisis of central authority. The second chapter presents the model of the Soviet federalism and its capacities as exemplified by Russia, Ukraine and Belarus. This chapter is focused first of all on the nomenclature factor of the Soviet federal regime and the explanations on how this factor interacted with the national factor in the process of the USSR disintegration. The third chapter of the present thesis deals with the problems of the formation of the modern Russian power elites since Boris Eltsin presidency till Vladimir Putin presidency. This chapter also touches the question of the post-imperial identity of the Russian establishment. One of the forms for the above identity is geopolitics, which is described in the fourth chapter of the present thesis. Finally the author describes the geopolitical environment on the post-Soviet territory, taking into account the peculiarities of the “Eastern Slavic triangle”. The last chapter, the fifth one, deals with the relations between Russia, Ukraine and Belarus. It gives the detailed description of the main issues of the Russian and Ukrainian, Russian and Belorussian relationships.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii
URI: http://hdl.handle.net/10593/379
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat Konrad Swider.pdf
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.