Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3808
Title: Kult zwycięstwa a presja społeczna. Od królestwa eudajmonii do królestwa piekła
Other Titles: The Cult of Victory vs. Social Pressure. From the Kingdom of Heaven to the Kingdom of Hell
Authors: Mańkowski, Paweł
Keywords: sport
zwycięstwo
rywalizacja
presja
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012, s. 47-54
Abstract: Artykuł stanowi rozprawę filozoficzną na temat istoty zwycięstwa i porażki we współczesnym sporcie. Autor analizuje pojęcie presji społecznej, która sprzyjać ma budowie społeczeństwa opartego na kulcie zwycięstwa. Ilustracją tego zjawiska jest rywalizacja sportowa. Autor udowadnia, że współczesny sport odszedł od wartości humanistycznych, które dawniej stanowiły jego fundament. This essay constitutes a philosophical discourse about the essence of victory and defeat in contemporary sport. The writer examines the notion of social pressure which is to conduce to building society based on the cult of victory. The best illustration of this phenomenon is sport competition and the writer proves that contemporary world has departed from humanistic values which used to be its foundations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3808
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, wydanie specjalne, wiosna 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mankowski.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.