Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3835
Title: Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki
Other Titles: Woman’s Place and Role in a Family Over the Centuries. From Antiquity to World War I – an Outline
Authors: Kamprowski, Rafał
Keywords: gender
kobieta
rodzina
równouprawnienie
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 33-41.
Abstract: For a long time, history of women was not in the mainstream of interest. The interest for this topic was not shown until the twentieth century. The aim of this paper is to present a long and difficult struggle to gain the status similar to the one women have nowadays. It is difficult to understand the present reality without going back to the past. The role of women is undergoing a lot of changes all the time. This subject is a huge field for research. The article attempts to give a summary of publications which deal with women’s issues.
Przez długi okres czasu historia kobiet znajdowała się poza obszarem zainteresowań historyków. Tematyką tą zajęli się oni dość późno, bowiem dopiero w XX wieku. Dla rozważań, które stały się wiodącym tematem niniejszego tomu kluczowym zdaje się być określenie miejsca białogłowej w rodzinie. Założeniem pracy jest zaprezentowanie trudnej i zarazem długiej drogi, którą musiały przejść kobiety zanim uzyskały status zbliżony do tego, którym cieszą się dziś. Trudno bowiem zrozumieć obecną rzeczywistość bez swoistego cofnięcia się w czasie. Miejsce i rola kobiety ulegały i cały czas ulegają licznym przemianom wraz z mijającym czasem. Tematyka podejmowana w narracji stanowi oczywiście potężny obszar badawczy, którego zasięg wykracza poza ramy prezentowanego tomu. W artykule podjęto próbę dokonania swoistej syntezy publikacji traktujących o tematyce miejsca kobiet w rodzinie.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3835
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kamprowski.pdf980.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.