Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3836
Title: Społeczna recepcja realizacji idei gender mainstreamingu na szczeblu jednostki samorządu terytorialnego (Miasto i Gmina Olsztyn)
Other Titles: Social Reception of Gender Mainstreaming at the Level of a Self-Government (The City of Olsztyn and Olsztyn Commune)
Authors: Kałużna, Joanna
Keywords: gender
płeć
mainstream
Olsztyn
samorząd
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 63-78.
Abstract: The article focuses on the social reception of gender mainstreaming (assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programs, in all areas and at all levels to achieve gender equality) at the territorial self-government level. The author conducts the work study of a few cases in different cities – in Warszawa, Nysa, Giżycko and Olsztyn – where the local authorities tried to implement the idea of gender mainstreaming. Especially, the essay focuses on articles (published in local edition of „Gazeta Wyborcza” and „Debata”) and internauts’ comments related to those texts. The author describes the social reception of gender mainstreaming and estimates the possibility of introducing gender mainstreaming directives at the territorial self-government level in Poland.
Artykuł charakteryzuje realizację idei gender mainstreamingu w Polsce, a szczegółowo odnosi się do powołanie olsztyńskiej Rady oraz urzędu Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Ponadto zawiera analizę przekazów prasowych „Gazety Wyborczej” i „Debaty” oraz komentarzy internautów zamieszczanych na portalach Gazeta.pl oraz Debata.pl, dotyczących powyższej kwestii. Tym samym ukazuje społeczny odbiór wdrażania polityki równościowej na szczeblu lokalnym oraz retorykę charakteryzującą jej przeciwników i zwolenników.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3836
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaluzna.pdf1.92 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.