Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/3838
Title: Marketing polityczny na przykładzie witryn internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych w Sejmie RP VI kadencji
Other Titles: Political Marketing on the Example of Parliamentary Groups’ Websites in Polish Parliament of the Sixth Term
Authors: Schroeder-Polak, Marta
Keywords: marketing polityczny
internet
sejm
partia
wybory
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań
Citation: Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011, s. 133-157.
Abstract: Contemporary political marketing is increasingly using the Internet for its actions. The subject of this article is to analyze this phenomenon in the context of Polish Parliamentary Clubs’ websites. Elements such as page layout, subpages, available information or references to social networking sites were considered. The fundamental question in this article was whether and how Parliamentary Clubs exploit new opportunities? of self-governmental and parliamentarian seats). It influenced the subsequent public debate about the role of Senate and the emerging plans to transform it into a self-government chamber.
Marketing polityczny coraz częściej do swoich działań wykorzystuje Internet. W artykule dokonano analizy tego zjawiska w kontekście stron internetowych kół poselskich i klubów parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji, w szczególności w oparciu o układ witryn internetowych, ich kolorystykę oraz stosunek do portali społecznościowych. Na podstawie analizy tych elementów oceniono w jakim stopniu parlamentarzyści potrafią wykorzystać nowe środki przekazu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/3838
ISSN: 2081-8270
Appears in Collections:Refleksje, nr 4, jesień-zima 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schroeder.pdf3.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.