Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/386
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJaworski, Jerzy. Promotor-
dc.contributor.authorRybarczyk-Krzywdzińska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2010-05-28T11:04:59Z-
dc.date.available2010-05-28T11:04:59Z-
dc.date.issued2010-05-28T11:04:59Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/386-
dc.descriptionWydział Matematyki i Informatykipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy jest badanie sieci przy pomocy ich teoretycznych modeli grafowych. W tym celu analizowane były interesujące własności grafu losowego zwanego losowym grafem przecięć. Pod kątem analizy sieci złożonych (np. sieci stron WWW i sieci internetowych) badany był stopień wierzchołków. Zostały też otrzymane wyniki dotyczące współczynnika skupienia i związanego z nim rozkładu liczby klik w grafie. Badania podjęte w rozprawie dotyczyły także własności związanych ze spójnością, przejściem fazowym, długością średnicy i liczbą wierzchołków izolowanych w losowym grafie przecięć. Wyniki te przydatne są do analizy struktury sieci sensorowych z losową predystrybucją kluczy.pl_PL
dc.description.abstractIn the PhD Thesis some of the aspects of the problem of analyzing networks structure by studying the asymptotic properties of appropriate random graph model are presented. The considerations are concentrated on properties of the random intersection graph, which is a good model of complex networks (such as internet network or WWW network) and sensor networks with random key predistribution. Theorems on the degree distribution and the clustering coefficient of the random intersection graph are given. In addition the distribution of the number of cliques in the random intersection graph is analyzed. Moreover connectivity properties are studied. Namely, theorems on phase transition, diameter, number of isolated vertices and connectivity of the random intersection graph are given.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectLosowe grafy przecięćpl_PL
dc.subjectRandom intersection graphspl_PL
dc.subjectSieci sensorowepl_PL
dc.subjectSensor networkspl_PL
dc.subjectSieci złożonepl_PL
dc.subjectComplex networkspl_PL
dc.titleLosowe grafy przecięć. Modelowanie sieci i ich analizapl_PL
dc.title.alternativeRandom intersection graphs. Analysis and modeling of networks structurepl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WMiI)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozprawa_dr_KR-K.pdf714.59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.