Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4026
Title: Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku
Authors: Brzezińska, Anna Weronika
Schreiber, Hanna
Smyk, Katarzyna
Keywords: Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Konwencja UNESCO
Eksperci organizacji pozarządowych
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Issue Date: Oct-2012
Abstract: Warsztaty dla ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku były integralną częścią Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona”(Lublin, 25–26 października 2012. Zostały zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy wparciu gospodarzy – Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Spotkanie było dwudniowe, miało charakter ogólnopolski i stanowiło kontynuację warsztatów, które odbyły się w Warszawie 18 czerwca 2012 w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Description: Sprawozdanie dostępne tez na stronach: www.kulturaludowa.pl i www.ptl.info.pl
URI: http://hdl.handle.net/10593/4026
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lublin - ndzk - Warsztaty - 25-26 X 2012 - Sprawozdania.pdf400.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.