Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4081
Title: Zdvořilost v posudcích závěrečných vysokoškolských prací
Other Titles: Honorifics in reviews of final thesis
Authors: Chejnová, Pavla
Keywords: akt ohrožující tvář
Face threatening act
posudek závěrečné vysokoškolské práce
diploma thesis assessment
zdvořilostní strategie
politeness strategy
Issue Date: 2012
Publisher: Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO
Citation: Bohemistyka, 2012, nr 3, s. 191-203
Abstract: V článku jsou popsány zdvořilostní strategie, které volí autoři posudků závěrečných vysokoškolských prací, aby zmírnili ohrožení tváře adresáta – autora závěrečné práce. Analyzováno bylo 120 závěrečných vysokoškolských prací (diplomových a bakalářských), obhajovaných na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 2009 – 2011. Nejčastěji autoři posudků užívají formy kondicionálu a otázky místo imperativu, vyhýbají se přímému oslovení adresáta a užívají modifikujících adverbií ke zmírnění negativního hodnocení. Kladně hodnotící adjektiva vyjadřují menší míru pozitivní expresivity. Pokud je vyjadřováno negativní hodnocení, bývá zasazeno do kontextu vedle výpovědi pozitivně hodnotící, aby byl zmírněn negativní perlokuční efekt.
In the article there are described the ways the authors of assessment of the diploma thesis choose politeness strategies to save the addressee´s face. The research was carried at Faculty of Education, Charles University, Prague, where 120 diploma and bachelor thesis assessments were analysed. The most frequent linguistic means that were used by the authors of the assessment were conditional and questions instead of imperative, indirect forms of addressing and using modifying adverbs.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4081
ISSN: 1642–9893
Appears in Collections:Bohemistyka, 2012, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chejnova.pdf124.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.