Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4088
Title: ILE MOŻNA? Zaoszczędzić/zapłacić budując zelektronizowany, globalny system wyższej edukacji.
Other Titles: HOW MUCH? Can one save/pay, by building a digital, global system of higher education.
Authors: Kocikowski, Andrzej
Keywords: E-learning w dydaktyce akademickiej
E-learning in academic teaching
Globalny system wyższej edukacji
Global system of higher education
Koszt elektronizacji w skali kraju i świata
Main costs of digitization of academic teaching - for a country, for Europe and the world
Issue Date: 28-Dec-2012
Abstract: Elektronizacja nauczania uniwersyteckiego w skali globu przyniosłaby następujące oszczędności (roczne): Polska – 712 mln$, Unia Europejska – 7.120 mln$, świat – 71.200 mln$. Nakłady pozwalające uzyskać takie oszczędności to : Polska 8,25 mln$, Unia Europejska – 82,5 mln$, świat – 825 mln$. If the university teaching - in a global scale - were electronic, we could save (per year): Poland - $712 million, the European Union - $7,120 million, the world - $71,200 million. To save as much we would have to spend: Poland $8.25 million, the European Union - $82.5 million, the world - $825 million.
Description: Jest to pełny tekst referatu wygłoszonego na IX ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Wrocław, 22 listopada 2012. Wersja konferencyjna nosiła tytuł „Zgrubny szacunek oszczędności i kosztów budowy zelektronizowanego, globalnego systemu wyższej edukacji”. Więcej: http://e-edukacja.net/dziewiata/konferencja_UE Wroc2012_komunikat2.pdf.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4088
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGH-11-2012_AMUR.pdf125.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.