Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4105
Title: G. Mikołajczyk-Lerman, Mężowie i żony - realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich (Recenzja)
Authors: Królikowska, Sabina
Issue Date: 2007
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2007, tom 18, s. 249-254
URI: http://hdl.handle.net/10593/4105
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2007, tom 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_Recenzje_Sabina_Krolikowska_249-254.pdf198.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.