Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4141
Title: Nauczanie języka polskiego jako języka ojczystego w krajach Unii Europejskiej
Other Titles: Teching of Polish language in countries of The European Union.
Authors: Bambrowicz, Olga
Advisor: Smuszkiewicz, Antoni. Promotor
Keywords: Szkoły polskie za granicą
Polish schools abroad
Metodyka
Dydaktyka
Didactics
Historia szkół polskich i polonijnych we Francji i Wielkiej Brytanii
History of Polish schools in France and in Great Britain
Szkoły polskie i polonijne we Francji i Wielkiej Brytanii
Polish schools in France and in Great Britain
Issue Date: 8-Jan-2013
Abstract: Praca pokazuje jak uczy się języka polskiego w krajach Unii Europejskiej na etapie szkoły podstawowej na przykładzie Francji i Wielkiej Brytanii. Pierwsza część ma charakter monograficzny i pokazuję jak powstawał system szkół polskich w omawianych krajach. Druga część pracy pokazuje różne formy szkół, przynosi odpowiedź na pytanie kim aktualnie są uczniowie szkół polskich oraz pokazuje w jak wygląda nauczanie w tych placówkach. Praca zawiera załączniki, wśród których są dokumenty, akty prawne, ale także aktualny wykaz szkół polskich we Francji i Wielkiej Brytanii oraz wywiady z nauczycielami.
This work shows how polish language is taught in countries of The European Union, especially in primary schools in France and in Great Britain. First part has a monographic character and shows how the system of polish schools was coming into existence in countries mentioned above. Second part shows different types of schools, brings answer for the question who are actually polish schools’ pupils and shows what teaching is like there. There are annexes to this work among which there are documents, law acts, an actual list of polish schools in France and in Great Britain and interviews with the teachers.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/4141
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olga_Bambrowicz _Nauczanie jezyka polskiego jako jezyka ojczystego w krajach UE (1).pdf
  Restricted Access
20.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.