Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4142
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKulczycki, Emanuel-
dc.date.accessioned2013-01-09T09:08:32Z-
dc.date.available2013-01-09T09:08:32Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationFilo-Sofija, 16 (2012/1), s. 39-52.pl_PL
dc.identifier.issn1642-3267-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4142-
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest wskazanie i przedyskutowanie (z perspektywy filozofii komunikacji i teorii komunikacji) kilku konsekwencji wynikających z badań nad fenomenem komunikacji. Oprócz zagadnień związanych z filozoficznym ujęciem procesu komunikacji podejmuje się również problematykę wyłonienia się myślenia metafizycznego w starożytnej Grecji. Artykuł ten jest próbą wskazania warunków, które należy spełnić, aby prowadzić filozoficznie uprawnioną refleksję nad procesem komunikacji. Całość została podzielona na trzy główne działy: w pierwszym są prezentowane dwa poziomy rekonstrukcji sytuacji komunikacyjnej w kulturze archaicznej; w drugim rozważa się zagadnienie początków relacji symbolizowania oraz zjednoczenia myślenia i działania. Trzecia część poświęcona jest źródłom myślenia metafizycznego oraz symboliczności komunikacji. Najistotniejszy wniosek wynikający z rozważań zawarty w artykule dotyczy nie-symbolicznego ujęcia procesów komunikacyjnych.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of the present paper is to discuss several consequences of the phenomenon of communication from the perspective of philosophy of culture and communication theory. Apart from the purely communicative and philosophical issues, the article touches upon the questions that concern the origin of metaphysical thinking in acient Greek culture. The article is an attempt at showing conditions which have to be fulfilled to achieve basis for philosophical reflection about communication. The paper consists of three main sections: the first one examines the two levels of the reconstruction of communicative situation in the Archaic culture, the second considers the origin of symbol and the fusion of thought and action, whereas the third section delivers a presentation of a philosophical perspective on the genesis of the metaphyscial thinking and symbolic communication. The most important conclusion to be drawn here is that the communication can be understood as a non-symbolic proccess.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Epigrampl_PL
dc.subjectkomunikacjipl_PL
dc.subjectkultura archaicznapl_PL
dc.subjectkomunikacja symbolicznapl_PL
dc.subjectwiedzapl_PL
dc.subjectsymbolpl_PL
dc.subjectcommunicationpl_PL
dc.subjectarchaic culturepl_PL
dc.subjectsymbolic communicationpl_PL
dc.subjectknowledgepl_PL
dc.titleSytuacja komunikacyjna w kulturze archaicznej a symboliczność komunikacjipl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emanuel Kulczycki_Sytuacja komunikacyjna w kulturze archaicznej a symboliczność komunikacji.pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons