Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4219
Title: Łukasz Sułkowski. Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym.Toruń 2004 s. 261. (Recenzja)
Authors: Kosiński, Stanisław
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16, s. 275-277
URI: http://hdl.handle.net/10593/4219
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2005, tom 16

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_Recenzje_Stanislaw_Kosinski_275-277.pdf111.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.