Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4292
Title: Rozwój zainteresowań uczniów a Płynna Nowoczesność Zygmunta Baumana
Other Titles: The development of students’ interests and Liquid Modernity by Zygmunt Bauman
Authors: Klichowski, Michał
Keywords: zainteresowania
interests
szkoła
school
Płynna Nowoczesność
Liquid Modernity
Zygmunt Bauman
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Edukacyjne, nr 15, 2011, s. 39-62.
Abstract: W artykule została poruszona kwestia rozwoju zainteresowań uczniów. Postawiono hipotezę zakładającą, że dynamika rozwoju zainteresowań uczniów uległa przeobrażeniu w związku z przemianami społeczno-kulturowymi współczesności nazywanej przez Zygmunta Baumana Płynną Nowoczesnością. Hipotezę tę zweryfikowano analizując autobiografie 141 nastolatków. W artykule przedstawione zostały teoretyczne i metodologiczne podstawy tych analiz oraz ich wyniki. Tekst kończy interpretacja wyników i dyskusja.
The article raised the question of development of the interests of pupils. The hypothe-sis assuming that the dynamics of development has transformed students' interests in relation to the socio-cultural changes of modernity by Zygmunt Bauman called Liquid Modernity. This hypothesis was verified by analyzing the autobiographies of 141 teenagers. The article presented a theoretical and methodological basis of these studies and their results. The text ends with the interpretation of results and discussion.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4292
ISSN: 1233-6688
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał_Klichowski_Rozwój_zainteresowań_uczniów_a_Płynna_Nowoczesność_Zygmunta_Baumana.pdf500.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons