Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4312
Title: The Arab Spring as a Test of post-Lisbon Capabilities and Strategies of the European Union in North Africa
Other Titles: Arabska wiosna sprawdzianem polizbońskich możliwości i strategii Unii Europejskiej w regionie Afryki Północnej
Authors: Przybylska-Maszner, Beata
Keywords: Arab Spring
European Union
European Union foreign policy
łisbon treaty
Issue Date: 2011
Publisher: Faculty of Political Science and Journalism - Adam Mickiewicz University
Citation: B. Przybylska-Maszner, The Arab Spring as a Test of post-Lisbon Capabilities and Strategies of the European Union in North Africa, (in:) The Arab Spring, B.Przybylska-Maszner (ed.), Faculty of Political Science and Journalism - Adam Mickiewicz University, Poznań 2011,p. 117-134.
Abstract: This study aims to present the conditions related to the European Union’s involvement in the Arab Spring, as well as examine the extent of this capability-based involvement in the first months of 2011 against the background of competence disputes between institutions and inter-governmental contentions. These considerations will be the basis for conclusions on the theoretical and practical viability of the European Union’s action in the region of North Africa, in terms of both interests defined in Brussels and representation of a jointly agreed position and undertaking practical actions in the international arena. These assumptions can facilitate a new perspective for the EU’s strategic approach framework in the region of North Africa.
Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań związanych z zaangażowaniem Unii Europejskiej podczas arabskiej wiosny, a także analiza zakresu tego zaangażowania w pierwszych miesiącach 2011 roku w odniesieniu do możliwości na tle instytucjonalnych sporów kompetencyjnych, jak i sporów międzyrządowych. Powyższe rozważania pozwolą na przedstawienie wniosków dotyczących teoretycznych i praktycznych możliwości prowadzenia działań przez Unię Europejską w regionie Afryki Północnej zarówno na płaszczyźnie ustalania interesów na arenie brukselskiej, jak i reprezentacji wypracowanego stanowiska i uruchomienia działań na arenie międzynarodowej. Założenia te mogą być podłożem do tworzenia perspektywy ram nowego podejścia strategicznego UE w regionie Afryki Północnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4312
ISBN: 978-83-62907-16-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117-134.pdf103.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.