Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4320
Title: Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich
Authors: Kirpsza, Adam
Keywords: Parlament Europejski
procedura konsultacji
Unia Europejska
Issue Date: 2011
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011, s. 335-356.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4320
ISSN: 1899-6256
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 5/2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335-356.pdf133.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.