Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4329
Title: Tematyczne narracje autobiograficzne kobiet i mężczyzn wobec tworzenia biografii rodzinnej
Authors: Kuryś, Karolina
Keywords: biografia rodzinna
relacje małżeńskie
Issue Date: 2010
Publisher: ENETEIA
Citation: Kuryś Karolina, Tematyczne narracje autobiograficzne kobiet i mężczyzn wobec tworzenia biografii rodzinnej. W: M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko red. Psychologia wielkich i małych narracji, s. 131-151. Warszawa 2010, Eneteia
Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań własnych. Autorka poddaje analizie autobiograficzne narracje kobiet i mężczyzn odnoszące się do przełomowego zdarzenia, jakim jest pierwsze rodzicielstwo. Wyłonione kategorie opisu wskazują, iż rodzicielstwo staje się punktem wyjścia do przeformułowania opowieści o własnym związku. Rodzaj narracji (opowieści) staje się przyczynkiem do stawiania hipotez na temat potencjalnych szans i zagrożeń dla dalszej biografii rodzinnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4329
ISBN: 978-83-61538-27-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kuryś_k_tematyczne_ narracje_ autobiograficzne_kobiet_i_mężczyzn_wobec_tworzenia_biografii_rodzinnej.pdf384.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.