Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/434
Title: Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych
Other Titles: Plans for the Repository of Adam Mickiewicz University in Poznań. Academic Staff Attitude Survey
Authors: Rychlik, Małgorzata
Karwasińska, Emilia
Keywords: repozytorium instytucjonalne
institutional repository
komunikacja naukowa
scholarly communication
archiwizacja dokumentów
archiving of documents
Issue Date: 2008
Citation: Przegląd Biblioteczny t. 76 (3), 2008, str. 451-466
Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych, których celem było zbadanie postaw pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wobec projektu powołania repozytorium instytucjonalnego. Przedstawiona w artykule szeroka analiza wyników, nie tylko ukazała postawę kadry naukowej Uniwersytetu wobec planów wdrożenia tego innowacyjnego, podnoszącego prestiż instytucji pomysłu, ale także dała wskazówki dotyczące tworzenia optymalnej polityki zarządzania przyszłym jego organizatorom. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z deponowaniem i udostępnianiem dokumentów w repozytorium, wskazano również na potrzebę promowania tej idei w środowisku naukowym.
This paper presents findings from a survey conducted at Adam Mickiewicz University in Poznań. The aim of the survey was to study faculty members’ attitudes towards the project of setting up an institutional repository. Analysis of findings provides guidelines how to develop an efficient policy of the repository. Particular attention is drawn to self-archiving and accessing of documents. The need for promotion of this idea among research staff was indicated.
URI: http://hdl.handle.net/10593/434
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artykul_amur.pdf224.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.