Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4363
Title: Przegląd orzecznictwa - Wybrane zagadnienia z problematyki rolnej w orzecznictwie sądowym
Authors: Kremer, Elżbieta (oprac.)
Truszkiewicz, Zygmunt (oprac.)
Łobos-Kotkowska, Dorota (oprac.)
Stańko, Marek (oprac.)
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2012 Nr 1(10), s.287-329
URI: http://hdl.handle.net/10593/4363
ISBN: 978-83-232-2456-3
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2012 Nr 1 (10)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287-329.pdf565.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.