Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4377
Title: OŚRODEK GLEN MILLS SCHOOL – CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ
Other Titles: Glen Mills School – characteristic of functioning
Authors: Muskała, Maciej
Keywords: system resocjalizacji
nieletni
Glen Mills School
Issue Date: 8-Feb-2013
Abstract: Niniejsze opracowanie przedstawia system resocjalizacji nieletnich realizowany w ośrodku Glen Mills. Przybliża ogólne założenia i zasady funkcjonowania placówki, przedstawia programy i strukturę oddziaływania oraz krytycznie ocenia racjonalność stosowania niektórych środków, zwłaszcza tych opartych na wpływie grupy rówieśniczej. Słowa kluczowe: resocjalizacja, programy kognitywno-behawioralne, grupa rówieśnicza
This paper presents the system of rehabilitation of youths implemented in the Glen Mills School. It introduces the general assumptions and principles which operates the facility, presents the program and its structure as well as critically evaluates the reasonability of certain means especially those based on the impact of the peer group. Key words: rehabilitation, cognitive-behavioral programs, peer group
URI: http://hdl.handle.net/10593/4377
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muskała_Maciej_Ośrodek_Glen_Mills_School_-_charakterystyka_oddziaływania.pdf168.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.