Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4383
Title: Barbara Tryfan, Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000. (Recenzja)
Authors: Frątczak, Joanna
Issue Date: 2001
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2001, tom 13, s. 298-301
URI: http://hdl.handle.net/10593/4383
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2001, tom 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Recenzje_Joanna_Fratczak_298-301.pdf164.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.