Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4452
Title: Krystyna Siany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim (recenzja)
Authors: Królikowska, Sabina
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 2011, tom 21, s. 235-239.
Abstract: Recenzja książki: Krystyna Siany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.) Gender w społeczeństwie polskim, (Gender in polish society), Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2011, s. 382.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4452
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 2011, tom 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_Recenzje_Sabina_Krolikowska_235-239.pdf188.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.