Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4499
Title: Żywia Leszkowicz - Baczyńska, Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowo, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1999, ss. 254. (Recenzja)
Authors: Roszkowska, Marzena
Issue Date: 1999
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Roczniki Socjologii Rodziny, 1999, tom 11, s. 221-223
URI: http://hdl.handle.net/10593/4499
ISSN: 0867-2059
Appears in Collections:Roczniki Socjologii Rodziny, 1999, tom 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_Recenzje_Marzena_Roszkowska_221-223.pdf114.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.