Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4562
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLewandowski, Marcin-
dc.date.accessioned2013-02-14T09:34:46Z-
dc.date.available2013-02-14T09:34:46Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3, s.21-32pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4562-
dc.description.abstractThe theoretical framework of this paper is based upon the views of Polish and Anglo-Saxon sociolinguists on the concepts of sociolect and register. In the main section the author gives a brief overview of the language of soccer and distinguishes 10 subvarieties of this language, which differ from each other mainly in lexico-grammatical as well as stylistic features. Finally, the author attempts to categorize each of these subvarieties as either a sociolect or a register.pl_PL
dc.description.abstractAbstrakt (Język piłki nożnej – socjolekt czy rejestr?). Podstawę teoretyczną rozważań w niniejszym artykule stanowią poglądy polskich i anglosaskich socjolingwistów dotyczące pojęć socjolektu i rejestru. W zasadniczej części tekstu autor charakteryzuje pokrótce język piłki nożnej, wyróżniając 10 pododmian tego języka, które różnią się między sobą głównie pod względem leksykalno-gramatycznym, jak również stylistycznym. Na koniec zostaje podjęta próba zaszeregowania każdej z omówionych pododmian do grupy socjolektów bądź rejestrów.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectLanguage of soccerpl_PL
dc.subjectSociolectpl_PL
dc.subjectRegisterpl_PL
dc.subjectSocioliguisticspl_PL
dc.titleThe Language of Soccer – a Sociolect or a Register?pl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2008, tom 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02-Lewandowski.pdf265.59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.