Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/458
Title: Neuropeptydomika chrząszczy Zophobas atratus Fab. i Tenebrio molitor L.
Other Titles: Neuropeptidomics of Zophobas atratus Fab. and Tenebrio molitor L. beetles.
Authors: Marciniak, Paweł
Advisor: Rosiński, Grzegorz. Promotor
Keywords: neuropeptydy
neuropeptides
chrząszcze
beetles
Zophobas atratus
Tenebrio molitor
układ neuro-endokrynowy
nuro-endorcinological system
Issue Date: 17-Jun-2010
Abstract: W pracy zidentyfikowano 9 neuropeptydów (Zopat-PKL-1; Zopat-MS-2; LMS; Trica-SK-1; Trica-NVPL-4trunc.; CCAP; Trica-MIP-4; proktolina; Tenmo-PK-2) w układzie neuro-endokrynowym chrząszcza Z. atratus, należących do 8 rodzin hormonów peptydowych owadów. Dwa z nich, Zopat-PKL-1 (LPHYTPRLa) i Zopat-MS-2 (pEDVEHVFLRFa) to nowe peptydy, po raz pierwszy zidentyfikowane u owadów. W pracy potwierdzono również występowanie w kompleksie retrocerebralnym CC/CA peptydu Tenmo-AKH, który wcześniej został wykryty u tego chrząszcza i T. molitor. W brzusznym łańcuszku nerwowym obu chrząszczy zidentyfikowano peptydy o silnych właściwościach miotropowych – proktolinę i leukomiosupresynę, a u Z. atratus dodatkowo Trica-NVP-4trunc.W badaniach fizjologicznych wykazano gatunkowe i narządowe zróżnicowanie działania miotropowego i trehalozemicznego zidentyfikowanych peptydów u obu chrząszczy. Wykryte peptydy wykazywały szerokie spektrum oddziaływania miotropowego na aktywność kurczliwą serca, jajowodu, przewodu wytryskowego i jelita. W pracy poza potwierdzeniem miostymulującego działania pirokinin stwierdzono nową aktywność mioinhibicyjną oraz hipertrehalozemiczną tych peptydów. Wykryto także działanie mioinhibicyjne i hipertrehalozemiczne peptydu Trica-NVPL-4trunc. jako dwa rodzaje aktywności fizjologicznej w grupie bioanalogów NVP owadów. W przypadku peptydu sulfakininy 1 poza potwierdzeniem działania miostymulacyjnego na jelicie tylnym obu chrząszczy stwierdzono nowe aktywności kardioinhibicyjną i mioinhibicyjną u chrząszczy. Zidentyfikowany jeden z bioanalogów leukomiosupresyny, peptyd Zopat-MS-2 podobnie działa inhibicyjnie na kurczliwość mięśni narządów trzewnych i wykazuje aktywność hipertrehalozemiczną.
In this work the identification of 9 neuropeptides (Zopat-PKL-1; Zopat-MS-2; LMS; Trica-SK-1; Trica-NVPL-4trunc.; CCAP; Trica-MIP-4; proctolin; Tenmo-PK-2) from 8 neuropeptide families in neuro-endocrinological system of Zophobas atratus beetle was performed. Two of them Zopat-PKL-1 (LPHYTPRLa) and Zopat-MS-2 (pEDVEHVFLRFa) are the new peptides, identified for the first time in insects. Analysis also conformed occurrence of Tenmo-AKH in CC/CA of this beetle. Tenmo-AKH was previously identified in Z. atratus and T. molitor. Two myotropic peptides proctolin and leucomyosupressin were found in the ventral nerve cords of both beetles. In Z. atratus ventral nerve cord Trica-NVPL-4trunc. peptide was also found. In the physiological studies species and organ specific myotropic and trehalosaemic effects of identified peptides were tested. Peptides showed the broad spectrum of the myotropic activity on heart, oviduct, ejaculatory duct and gut contractions in beetles. Pyrokinins were found to be mioinhibitory and hipertrehalosaemic hormones for the first time in the insects. Moreover, Trica-NVPL-4trunc. was found to be mioinhibitory and hipertrehalosaemic peptide. Sulfakinin 1 stimulated hindgut contractions and inhibited heart, oviduct and ejaculatory duct contractions wheras myosuppressin 2 – leucomyosupressin bioanalog, inhibited visceral muscle contractions and increased sugar level in the hemolymph.
Description: Wydział Biologii: Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt
URI: http://hdl.handle.net/10593/458
Appears in Collections:Doktoraty (WB)
Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - P. Marciniak.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.