Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4645
Title: Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?
Other Titles: Postponed adulthood: fact or artefact?
Authors: Brzezińska, Anna Izabela
Kaczan, Radosław
Piotrowski, Konrad
Rękosiewicz, Małgorzata
Keywords: Commitment
Developmental tasks
Disability
Early adulthood
Emerging adulthood
Exploration
Feeling of being on-time and off-time
Identity status
Late adolescence
Life events
Issue Date: 2011
Citation: NAUKA, 2011, 4, 67-107
Abstract: The article presents the findings of the research concerning the period of emerging adulthood, in other words the transition phase between adolescence and early adulthood, conducted in the years 2010-2011. It has been demonstrated that becoming an adult, both in the objective dimension (taking on adult social roles – family and vocational ones) and subjective dimension (feeling of adulthood, identity characteristics and identity status, feeling of being on-time and off-time) is closely related to factors external to the individual as well as to the individual’s psychological profiles. A crucial point in entering adulthood is the completion of education. Non studying individuals assume more social roles related to adulthood, consider themselves to be more adult and to a greater extent undertake identity commitments than studying persons. People with various levels and kinds of physical disability not only take on fewer roles related to adulthood than nondisabled persons but they also hold a stronger conviction that the roles are undertaken “off time” in comparison with their non-disabled peers. On the other hand, intellectual disability is linked to lower intensity of exploration and more tenuous commitments than in the group of people without disabilities. The analysis of research results is located in the context of delaying and/or postponing the process of entering adulthood which can be observed currently not only in Poland.
Sponsorship: Badania R. Kaczana i K. Piotrowskiego zostały przeprowadzone w ramach systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych na lata 2008- 2010 (kierownik Zespołu Badawczego: prof. dr hab. A.I. Brzezińska).
Description: Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach wyraźnie zauważalna jest tendencja do odraczania w czasie pełnego wkroczenia w dorosłość, rozumianego jako podejmowanie oczekiwanych ról społecznych typowych dla okresu dorosłości (m. in. Lanz, Tagliabue, 2007; Macek, Bejček, Vaníčková, 2007; Sirsch, Dreher, Mayr, Willinger, 2009). Młodzi ludzie coraz później decydują się na wejście we względnie trwały związek, założenie rodziny, urodzenie pierwszego i kolejnego dziecka, opuszczenie domu rodzinnego i samodzielne zamieszkanie oraz prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, podjęcie w miarę stabilnej pracy. Można powiedzieć, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty mamy obecnie do czynienia z coraz dłuższym okresem dorastania do pełnej dorosłości. (...) Przedstawione przez nas badania dotyczyły czynników związanych z wejściem w dorosłość: aktywności edukacyjnej, podejmowania ról społecznych – rodzinnych i zawodowych, poczucia tożsamości, poczucia dorosłości oraz poczucia punktualności realizacji zadań rozwojowych. Zmienne te umożliwiły scharakteryzowanie coraz dłuższego dzisiaj okresu wkraczania w dorosłość w grupach osób sprawnych oraz osób z ograniczeniami sprawności tak fizycznej, jak i intelektualnej, znajdujących się w fazach rozwojowych od późnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Zgodnie z przewidywaniami, zaobserwowaliśmy istotne różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi, ale także różnice między grupami osób sprawnych i niepełnosprawnych. Okazało się jednak, iż to nie wiek jest głównym czynnikiem wyznaczającym kolejne kroki rozwojowe, ale sytuacja psychospołeczna jednostki, określana z jednej strony przez jej status edukacyjny, rodzaje aktywności i ról rodzinnych oraz zawodowych, jakie podejmuje, a z drugiej przez jej dojrzałość psychiczną, związaną z właściwościami tożsamości oraz systemem przekonań dotyczących przebiegu własnego życia i realizowanych zadań rozwojowych.(...)
URI: http://hdl.handle.net/10593/4645
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2011 NAUKA 4 ABrzezińska i inni Odroczona dorosłość.pdf448.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.