Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4686
Title: Spór o realizm modalny
Authors: Albiński, Tomasz
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Albiński, Tomasz, Spór o realizm modalny, 2009, s. 127.
Abstract: Monografia Tomasza Albińskiego jest kompletną i oryginalną próbą przedstawienia metafizycznego sporu o realizm modalny-ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Davida Lewisa - na płaszczyźnie semantycznej. wywody autora, inspirowane elementami programu metafilozoficznego Michaela Dummetta, cechuje jasność, przejrzystość i zwartość, a ostateczna ich lokalizacja jest prima facie zaskakująca, lecz dobrze uzasadniona.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4686
ISBN: 978-83-929763-2-5
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Albinski-doktorat.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.