Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4693
Title: Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji
Authors: Lapis, Włodzimierz
Keywords: komunikacja
skuteczna komunikacja
definicja społeczna komunikacji
metoda przeciwnej analizy
Issue Date: 2007
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2, s.77-91
Abstract: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań sprawdzających, co – w opinii społecznej – jest niezbędne w skutecznej komunikacji. W tym celu, za pomocą wyszukiwarki internetowej, zebrano z Internetu stosowne frazy z wyrażeniami typu „rozumienie się”, „zrozumienie się” i „porozumienie się” i przeanalizowano je pod interesującym nas względem. Umożliwiło to określenie społecznych definicji tych trzech pojęć i skonfrontowanie ich z definicjami słownikowymi. W badaniach posłużono się innowacyjną metodą (autorstwa piszącego te słowa) przeciwnej analizy.
The paper shows the results of research into what – in people’s opinion – is necessary in effective communication. An internet search engine was used to collect some Polish sentences with the phrase “understanding without something”. These phrases were then analysed using an innovative method of the so-called “reverse analysis”. This enabled us to formulate the popular definitions of these notions and then compare them with their dictionary definitions.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4693
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2007, tom 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-Lapis.pdf243.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.