Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4722
Title: Wpływ globalizacji na powstawanie polsko-angielskiego pidżynu zawodowego
Authors: Korcz, Paweł
Matulewski, Marek
Keywords: pidżyn zawodowy
języki specjalistyczne
wpływ języka angielskiego
globalizacja
komunikacja międzyjęzykowa
zapożyczenia
Issue Date: 2006
Publisher: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa
Citation: Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1, s.77-90
Abstract: Autorzy przedstawiają zagadnienie pidżynu zawodowego w ujęciu dwupłaszczyznowym: jako efekt przejścia do formy rozwoju zwanego społeczeństwem informacyjnym oraz globalizacji wszelkich aspektów życia. Na przykładzie języka logistyki i informatyki przedstawiają zapożyczenia językowe. Ukazują źródła i przyczyny ich powstawania. Dokonują podsumowania tego zagadnienia ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikację międzyjęzykową.
The authors present the problem of a professional pidgin from a two-dimensional perspective: as a result of a transformation into information society and globalization of all aspects of life. The problem of linguistic borrowings in logistics and computer science is discussed. The sources of borrowings and the reasons for borrowing terms are given. Finally, the problem of interlingual communication in the context of borrowings is touched upon.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4722
ISSN: 1896-9585
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2006, tom 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07-Korcz.pdf381.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.