Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4734
Title: Obcość,bezdomność,utrata
Authors: Dziuban, Zuzanna
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Obcość,bezdomność,utrata, Z. Dziuban, ss. 230.
Abstract: Książka Zuzanny Dziuban jest krytyczną prezentacją[...]filozoficznego stanu rzeczy, którego centrum tkwi-przeniknięte przez świadomość atopii-filozoficzno-kulturowe doświadczenie hermeneutyki radykalnej. Jest próbą zrekonstruowania hermeneutycznych narzędzi umożliwiających ujęcie swoistości doświadczenia atopii i jego charakterystykę [...] Tytułowe pojęcie atopii zostało przez autorkę w sposób nowatorski i z pełnym uzasadnieniem przeniesione z Gadamerowskiej interpretacji Platona w pole interpretacyjne wyznaczone przez koncepcję radykalnej hermeneutyki Johna Caputo i Gianniego Vattimo. Autorka śledzi funkcjonowanie tego pojęcia w trzech korespondujących ze sobą obszarach hermeneutycznych doświadczeń :obcości,bezdomności i utraty[...]Perspektywa interpretacyjna obu filozofów jest zaś w książce ukazana w kilku aspektach;genetycznie(głownie w odniesieniu do Nietzschego i Heideggera), kontekstowo(w zestawieniu z szeroko zakrojonymi badaniami nad doświadczeniem we współczesnej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć m.in. Gadamera,Habermasa,Benjamina,Marquarda,Agambena) i "kontrapunktowo" (w zestawieniu z Derridiańską dekonstrukcją).
URI: http://hdl.handle.net/10593/4734
ISBN: 978-83-929763-4-9
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DziubanII.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open
Zuzanna_Dziuban_tytulowe.pdf176.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.