Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/4779
Title: Bóg cyborgów. Technika i transcendencja
Authors: Ilnicki, Rafał
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Ilnicki, Rafał, Bóg cyborgów. Technika i transcendencja, 2011, ss. 232.
Description: Świetny pomysł Rafała Ilnickiego - by zarejestrować i opisać krytycznie procesy hybrydyzacji religii i techniki, dokonujące się zwłaszcza za sprawa eksplodujących na naszych oczach technik medialnych. Autor wypełnia niepodjęte zadanie teologów i religioznawców z jednej, i filozofów techniki z drugiej strony. Myślenie o technice z perspektywy religii zbyt łatwo umieszcza technikę w kategoriach narzędzia(umożliwiającego ekspansję religii) albo zagrożenia - kiedy cywilizacja techniczna pochłania obszary, które religia dotąd wypełniała sobą. Rozpoznanie dynamiki cywilizacji technicznej zbyt łatwo pomija obszary, w których technika przejmuje zadania religii, czyli właśnie obszary hybrydyzacji. Rafał Ilnicki ma rację,pokazując, jak bardzo rozpoznanie wspomnianych procesów samo oznacza tworzenie teorii-hybrydy, która jest w stanie oddać charakter dokonujących się przemian. Prof.zw.dr hab. Tomasz Polak
URI: http://hdl.handle.net/10593/4779
ISBN: 978-83-62243-68-6
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rafal_Ilnicki.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.