Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4783
Title: Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości
Authors: Palus, Katarzyna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Palus, Katarzyna, Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości, 2010, ss.163.
Abstract: W pracy skoncentrowałam się na wybranych czynnikach, które w świetle koncepcji psychologicznych oraz ustaleń empirycznych wydają się być istotnie powiązane z nawiązywaniem i utrzymywaniem intymnego związku z osobą przeciwnej płci,a tym samym warunkować brak partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości. Jako cel badawczy przyjęłam przedstawienie czynników o charakterze cech jednostkowych, które wiążą się z brakiem partnera życiowego, oraz sposobu, w jaki młodzi dorośli postrzegają przyczyny tego zjawiska
URI: http://hdl.handle.net/10593/4783
ISBN: 978-83-62243-16-7
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katarzyna_Palus.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.