Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4784
Title: Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych
Authors: Szynkiewicz, Mariusz
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Szynkiewicz, Mariusz, Teorie ostateczne w naukach przyrodniczych, 2009, ss.157
Abstract: Teoria ostateczna to rodzaj idei regulatywnej-rozstrzygnięcie finalne to raczej cel i marzenie niż realna perspektywa. Wiara w sensowność prac nad skonstruowaniem koncepcji, której przysługiwać mógłby walor ostateczności, choć jak sądzę nieuzasadniona, inspiruje filozofów i uczonych od zarania dziejów, Najprawdopodobniej tendencja ta utrzyma się również w przyszłości, a sama teoria finalna będzie stanowić cel równie odległy, a jednocześnie równie pociągający, co przekonanie o możliwości osiągnięcia prawdy obiektywnej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/4784
ISBN: 978-83-929763-8-7
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KsiazkaSzynkiewicz.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.