Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4788
Title: Porzucić etyczną arogancję
Authors: Polak, Beata Anna
Polak, Tomasz
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Beata, Anna, Polak; Tomasz Polak, Porzucić etyczną arogancję, 2011, ss. 352
Description: Książka stanowi niezwykle ważny wkład w autorefleksję humanistyki, a w konsekwencji w rozwój tej dyscypliny wiedzy. Tytułowe porzucenie etycznej arogancji musi prowadzić do porzucenia arogancji uniwersalistycznego myślenia o świecie. autorki i autorzy, zainspirowani przez Marię Janion, przedstawili spójny i integralny projekt przebudowy humanistyki, który za punkt wyjścia bierze wydarzenie Szoa. Pokazują, że dokonała się kompromitacja humanistyki godnościowej, która przez wieki była osią myślenia o człowieku i stworzonej przez niego kulturze. Po Szoa takie myślenie jest niemożliwe. Na tym jednak nie poprzestają. Wskazują na systemy fantazmatyczne jako podstawę skrzywionego obrazu rzeczywistości społecznej, który prowadzi z kolei do stworzenia zintegrowanej wizji świata używanej po to, by zdominować jednych, a wykluczyć drugich. Często mówi się o zapóźnieniu polskiej humanistyki i jej lokalnym charakterze. Teksty zawarte w tej książce pokazują, że tego typu stwierdzenia nie są do końca prawdziwe. Uczestnicy projektu potrafili nawiązać dialog z głównymi nurtami współczesnej humanistyki i co więcej - przedstawić własną oryginalną propozycję teoretyczną. Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
URI: http://hdl.handle.net/10593/4788
ISBN: 978-83-62243-64-8
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Porzucic_etyczna_arogancje.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.