Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/4802
Title: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności
Authors: Drozdowicz, Zbigniew
Sztajer, Sławomir
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Citation: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Z.Drozdowicz, S.Sztajer, (red.), 2012, ss. 186.
Description: Co jest,a co nie jest przejawem racjonalności, kiedy nim jest, a kiedy nie jest? Pytania te były i są w miarę proste, ale odpowiedzi na nie okazały się i okazują się nadal złożone. Co więcej,w miarę upływu czasu stawały się one coraz bardziej złożone. W efekcie mamy dzisiaj do czynienia z taką sytuacją, że można wprawdzie wyartykułować różne formy i typy racjonalności, ale nie można ich sprowadzić do wspólnego mianownika - rzecz jasna poza nazwą, która okazuje się pojęciem tak szerokim,że obejmuje formy myślenia i praktycznego działania pod jednymi względami się dopełniające, a pod innymi wykluczające. W racjonalności chodzi o takie postępowanie, które ułatwia nam,a nie utrudnia życie i współżycie z innymi ludźmi, a w każdym razie takie realizowanie naszych życiowych celów,które nie będzie prowadziło do konfliktów ze społecznym otoczeniem. Racjonalność ta nazywana jest dzisiaj racjonalnością społeczną lub po prostu racjonalnością społecznego działania. Istnieje jednak kłopot z jej artykułowaniem,opisywaniem i wyjaśnianiem. Prof.zw.dr hab Zbigniew Drozdowicz
URI: http://hdl.handle.net/10593/4802
ISBN: 978-83-62243-80-8
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spoleczno_kulturowe_konteksty_racjonalnosci.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.